วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แพยางเป่าลมราคาถูก กับ ห่วงยางชายหาดมีความคล้ายกัน แต่ขั้นตอนการผลิตไม่เหมือนกัน

สุขภาพดีกว่า และมีอายุยืนยาวกว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ไม่เป็นที่กระจ่างชัด การศึกษาถึงเรื่องนี้มากมายทีเดียวในยุโรป ได้ผลในเชิงสนับสนุนการใช้เอ็นไซมีในการย่อย ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่งสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง ปาก กระเพาะอาหารและลำไส้ จะสร้างเอ็นไซมีในปริมาณหนึ่ง เพื่อย่อยอาหาร ให้กลายเป็นโมเลกุลเล็กๆ เพื่อจะได้ดูดซึมผ่านผนังสำไส้เข้าสู่กระแสโลหิต    เอ็นไซมีที่ดูดซึมเข้าไปในกระแสโลหิต จะช่วยทำให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันง่ายขึ้น    ทำให้สะดวกคับการที่ระบบภูมิคุ้มคันจะทำลายเนื้องอก และช่วยในการจำแนกแยกแยะเซลล์ คนที่กินอาหารน้อยอาจจะมีอายุยืนขึ้น เพราะสามารถดูดซึมเอ็นไซมีในการย่อยที่ไม่ได้ใช้เข้าไปอันจะให้คุณประโยชนัในการบำบัดรักษาโรคได้หลายอย่าง นับตั้งแต่สมัยปี 1934มาแล้ว ที่นักวิจัยซาวออสเตรีย ดร.อี. ฟรีอันด์ (E. Freund) ได้พบว่า  ห่วงยางแฟชั่นราคา คนไข้มะเร็งจะไม่มีเอ็นไซมี “ช่วยละลาย” ที่ทำลายเนื้องอกอยู่ในกระแสโลหิต อย่างที่คนสุขภาพดีตามปกติมีคันหนึ่งในบรรดาผู้ก่อตั้งวิธีการรักษามะเร็งแนวทางเลือก (alternative)หรือแนวที่นอกเหนือไปจากการแพทย์แผนปัจจุบัน คือโดนัลด์ เคลลีย์ (DonaldKelley DDS) รู้สึกว่า มะเร็งมีสาเหตุเนื่องมาจากการผลิตเอ็นไซมีในการย่อยไม่เพียงพอเหมือนคับที่โรคเบาหวานมีสาเหตุเนื่องมาจากการผลิตอินซูลินไม่เพียงพอทั้งคนไข้มะเร็งและคนไข้โรคเบาหวาน ต่างมีหน่วยพันธุกรรมที่ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอยู่มาก อาการของโรคเบาหวานและมะเร็ง อาจควบคุมได้ด้วยการดำเนินชีวิตในแบบที่เหมาะสม แต่จุดอ่อนที่มีอยู่ในหน่วยพันธุกรรมก็จะ   ไม่มีวันหมดไป ทฤษฎีเรื่องเอ็นไชม์นี้ อาจจะช่วยอธิบายได้ว่า ทำไมคนไข้มะเร็งส่วนใหญ่ จึงเป็นคนชรา ซึ่งร่างกายมีการผลิตเอ็นไซม์สำหรับช่วยย่อยน้อยลงและยังช่วยอธิบายได้ว่า แพยางยางหงส์ ทำไมอาหารดิบ ซึ่งอุดมไปด้วยเอ็นไซมีในการย่อยหรือแยกสารประกอบต่างๆ หรือทำให้สารประกอบแตกตัว จึงช่วยคนไข้มะเร็งได้เป็นบางครั้งคราวมีผลการวิจัยเป็นเวลา 20 ปี จากยุโรป ที่แสดงให้เห็นว่า เอ็นไชม์บำบัดสามารถช่วยคนไข้มะเร็งได้หลายประเภท เอ็นไซมีในการย่อย สามารถo ลดการเติบโตของเนื้องอกและลดการแพร่ลามของมะเร็งในสัตว์ทดลอง1o ป้องกันมะเร็งที่ปอดอันเนื่องมาจากสารเรดอนในคนงานเหมือง 2ร เพิ่มโอกาสที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้นานเกิน 5 ปี ในคนไข้มะเร็งที่เต้านมคนไข้ที่เป็นมะเร็งในขั้นที่ 1 จำนวน 91 % มีชีวิตรอดได้ถึง 5 ปี คนไข้มะเร็งในขั้นที่สองที่รอดชีวิตถึง 5 ปีมี 75 % และผู้ป่วยในขั้นที่ 3 มีอัตราการรอดชีวิตถึง5 ปี 50% 39 โบรมีเลน (bromelain) ซึ่งเป็นเอ็นไชมีจากสับปะรด ช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในเม็ดโลหิตและทำให้เซลล์มะเร็งในเม็ดโลหิตของมนุษย์เปลี่ยนกลับไปเป็นเซลล์ปกติได้ ในหลอดทดลอง 4o ลดโรคแทรกซ้อนของคนไข้มะเร็ง อย่างเช่นคาเค็กเชีย

(cachexiaสูญเสียเลือดเนื้อ ผอม นํ้าหนักลด) อาการปวดตามข้อ และอาการหดหู่ซึมเศร้าo ลดการติดเชื้อในขั้นที่สอง ซึ่งเป็นผลลัพธ์มาจากวิธีการรักษาด้วยเคมีและรังสีบางวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิษจากเชื้อโรคที่ปอดอันเนื่องมาจากการใช้ยาบสีโอไมชิน (bleomycin)5เอ็นไซมีสามารถช่วยคนไข้มะเร็งด้วยการ1.    ห่วงยางชายหาด ทำให้สารประกอบของระบบภูมิคุ้มกันแตกตัว เท่ากับปรับปรุงประสีทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกัน2.    เปลี่ยนแปลงเคมีของผลิตผลพลอยได้จากเนื้องอก เพื่อลดผลข้างเคียงอันเกิดจากมะเร็ง3.    เปลี่ยนแปลงผิวนอกของเนื้องอก อันทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถตรวจพบได้ง่ายขึ้นเอ็นไชม์เป็นแง่มุมที่สำคัญแง่มุมหนึ่งของโปรแกรม (การรักษามะเร็งด้วยโภชนาการ) ของผม    ผมได้เห็นมาด้วยตัวเองว่าเอ็นไซม์ช่วยคนไข้มะเร็งมากมาย ว็อบเอน1ซึม (Wobenzym) เป็นหนึ่งในบรรดาผลิตภัณฑ์จากเอ็นไซม์ไม่กี่อย่าง ซึ่งได้เคยผ่านการทดสอบทางคลินิคกับคนไข้มะเร็งมาแล้ว ทว่าผลิตภัณฑ์อย่างอื่นๆ ของเอ็นไซม์อาจจะใช้ต่อสู้กับมะเร็งได้ดีพอๆ กัน ว็อบเอนซึม(800-899-4499) เป็นผลิตภัณฑ์พิเศษจากเยอรมนี ซึ่งมีการประสมประสานเอ็นไซมีในการย่อยที่ได้จากพืชและสัตว์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยควบเข้ากับรูทิน (rutin)ซึ่งเป็นสารประกอบไบโอฟลาโวนอยด์ (bioflavonoid)  ห่วงยางเป่าลมสำเพ็ง อย่างหนึ่ง และบรรจุใส่ไว้ในเม็ดยาซึ่งผ่านการเคลือบให้สามารถอยู่รอดผ่านกรดในกระเพาะไปให้ลำไล้ดูดซึมเข้าไปในกระแสโลหิตได้ปกป้องและซ่อมแซมดีเอ็นเอเชลล์ 60 ล้านล้านเซลล์ของร่างกายของเรา ต่างมีเส้นใยที่เปรียบเสมือนเส้นด้ายที่เก็บบันทึกข้อมูล“ต้นแบบ’สำหรับการสร้างตัวเราขึ้นมาได้ทั้งคนอยู่ทุกเซลล์เส้นด้ายที่เรียกกันว่าดีเอ็นเอนื้ คือแก่นของชีวิตโดยแท้    ดีเอ็นเอมีลักษณะเหมือนกับบันไดเวียนที่มีความยาวและยืดหยุ่นมาก มันจึงได้ม้วนตัววนเวียนจนมีรูปทรงเหมือนกับตัวเอ็กซ์ (X) หน่วยพันธุกรรมหรือยืนที่เก็บไว้ในโครโมโซม23 ลู่ มีอยู่ 50,000 ถึง 100,000 หน่วย ทั้งหมดนี้ เรียกรวมๆ ว่า ฮิวแมนจึโนม(Human genome) ถ้าหากว่าเราสามารถคลี่ดีเอ็นเอในร่างกายของผู้ใหญ่ออกมาแล้วน่ามาต่อส่วนปลายให้ต่อกันไปเรื่อยๆ ก็จะได้ความยาวเท่ากับระยะทางไปดวงจันทร์แล้วกลับมาอีก ถึง 8,000 เที่ยว 6

ห่วงยางแฟนซี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น