วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การเลือกของเล่นเด็กที่สามารถเสริมสร้างพัฒนาการได้ดี

                                            

 ขั้นที่หนึ่ง ความศรัทธาต่อบุญกิริยาวัตถุในแบบฉบับของผู้มีตัวตน มีค่านิยมไปตามกระแสของโลก เขาจะเริ่มที่จะเห็นภาพของบุญบาปตามที่เป็นจริง เชื่อในเรื่องบุญกุศลและจริยธรรมอันดีงามทั้งหลายด้วยตนเองขั้นที,สอง ะ ความศรัทธาต่อการมีชีวิตสันโดษเรียบง่ายจะค่อยๆ เกิดขึ้น เริ่มลดอาการฟ้งเฟ้อ สุรุ่ยสุร่าย อาการพูด ทำ ตามแฟชั่นจะลดลง ความหนักใจตนเองจะลดลง ความเห็นคุณของความเรียบง่ายจะเกิดขึ้น แคลดภาระในการแต่งหน้าตามขั้นตอน ก็ลดภาระของจิตไปได้มากแล้วขั้นที่สาม : ความศรัทธาต่อกระบวนการไตรสิกขา (ทาน ศีลภาวนา) จะเพิ่มทวีขึ้น การให้ทานเพื่อสละความตระหนี่จะเพิ่มสูงขึ้นการรักษาศีลจะมีมากอย่างตั้งใจ ความลังเลสงสัยในข้อห้ามของศีลจะหายไป มองเห็นแต่คุณของศีล มองเห็นคุณของการภาวนาทีสระน้ำเด็กราคาทำให้เกิดปัญญามองเห็นความจริง ความเป็นเบี้ยล่างการชี้นำและซักชวนไปในทางเสื่อมจะลดลง กำลังใจที่จะควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งถูกต้องจะเพิ่มทวีขึ้นถึงตอนนี้ อย่าว่าแต่ตนเองจะสบายใจขึ้นเลย แม้ผู้ใกล้ชิดผู้ร่วมทำงานและร่วมการอยู,อาศัยก็จะสบายใจขึ้น จะรู้สึกเคารพยำเกรงผู้มีบุญกิริยาวัตถุโดยอัตโนมัติ ผู้ที่เคยกระด้าง ว่ายาก สอนยาก ก็จะอ่อนลง ว่าง่าย สอนง่ายขึ้น ศัตรูเริ่มกลับใจเป็นมิตร อย่างน้อยก็เลิกจองเวรถึงตอนนั้น ใครคนนั้นก็จะมหัศจรรย์ใจว่า อันที่จริง ทุกคนต้องการอิฏฐารมณ์ คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทุกคนไม่อยากไดคิดอย่าง!รอนิฏฐารมณ์สระน้ำเด็กทรงสูงคือ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ แต่ทว่าช่างน่าสงสารเขาเหล่านั้นกำลังประกอบการ ทำ พูด คิด เพื่อที่จะนำอนิฏฐารมณ์มาให้อย่างขมักเขม้น และทำยากเสียด้วย เสียแรง เสียเงิน เสียทรัพยากรธรรมชาติมากด้วยท่านจึงกล่าวว่าของเล่นเด็กในน้ำภิกษุทั้งหลาย, ในกระบวนการความเสื่อมความทุกข์ที่มนุษย6ได้รับอยู่ประจำโลก เช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติโรคระบาดที่ร้ายแรง ภัยจากทรราชผู้มีอำนาจการปกครอง แม้รวมกันสามประการแล้ว ภัยจากความเห็นผิดที่มนุษย์ตั้งไว่ในจิต ยังมอันตรายมากกว่า”ลองให้นิยามว่า “ชีวิตคืออะไร” ถามนิยามนี้กับคนไทย เชื่อแน่ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ จะให้นิยามตามกระบวนการคิดของวิทยาศาสตร์ท่านทดสอบกับตนเองขณะนี้เลย โดยเขียนนิยามของชีวิตในทัศนะของท่าน กี่นิยามก็ได้ข้าพเจ้าเคยทดสอบให้นักเรียนลองหานิยามของชีวิต ตามทัศนะของเขาคิดตอบเท่าไรๆอ่างอาบน้ำเด็กก็เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ก็เป็นสังคมศาสตร์อย่างเก่งก็เป็นมนุษยศาสตร์ ซึ่งอาจดูใกล้เคียงกับพุทธศาสตร์ไม่แปลกเลย ที่ความรู้เรื่องชีวิต ที่กำลังพูดคิดกันอยู่ล้วนมีอรรถสาระที่เป็นอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์แทบทั้งนั้น และคนแทบทั้งโลกก็เชื่อเซ่นนี้ มิเซ่นนั้น คำว่า “โลกาภิวัตน์” จะบัญญัติขึ้นไม่ได้เมื่อไม่มีข้อมูลจริงรองรับ


สระน้ำเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น